Balansräknarna

redovisning - lön - ekonomiprocesser

Vill du jobba ihop med oss?

Jobbar du med redovisning och lön och letar efter ett sammanhang där du har möjlighet att ta fullt ansvar för dina kunder från start till mål, samt där du själv kan styra omfattning och planering av ditt arbete? 

Några grundpelare i vårt bolag som vi värnar särskilt om:

Vi delar på ansvaret för helheten och tar alla större beslut i bolaget gemensamt. Operativt har varje person ansvar för ett antal kunder, där man tar fullt ägarskap för uppdraget från start (prövning av nytt uppdrag, offert, avtalsskrivning, uppstart) till mål (leverans, fakturering, kvalitetsarbete, kundvård, ekonomisk uppföljning, omprövning och omförhandling av uppdrag).

Vi gör den övergripande strategiska planeringen tillsammans, och fördelar de uppdrag som finns i bolaget mellan oss utifrån vad som passar bäst utifrån kundens behov (tillgänglighet, specialkompetens, personlighetsmatchning mm) och våra egna behov (specialintressen, personlighetsmatchning och - inte minst - livspusselutmaningar). Vi är bollplank och kvalitetssäkring åt varandra och samarbetar vid toppar och ledigheter för att säkerställa att alla kunder får det de behöver, med rätt kvalitet och i rätt tid. 

Vi delar på bolagets resultat utifrån arbetsomfattning, inte debitering. Vi bestämmer tillsammans hur mycket tid som kan avsättas till ej debiterbart arbete (fortbildning, admin, verksamhetsutveckling, strategisk planering, egen redovisning mm), och tar sedan lön utifrån hur mycket vi väljer att jobba. Vi har olika styrkor och svagheter, men allas tid är lika viktig och vi tar därför alla samma timlön. 

Låter detta som något för dig? Skicka in en intresseanmälan i kontaktformuläret så hör vi av oss.